Dziennikarz, wydawca magazynu i serwisu Przegląd Praski, autor książki Praga II. Nasza historia. Samorządowiec. Radny dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji. Fundator i prezes Fundacji Praga Pomaga, wiceprezes Stowarzyszenia Kocham Pragę.

– Od 2010 roku w Radzie Dzielnicy jestem głosem mieszkańców, a nie partii politycznej. Jestem samorządowcem, który jest wierny Pradze, a nie partii i odnosi sukcesy – mówi radny.

Zawodowo prowadzi działania służące komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Pracuje też nad ich wizerunkiem medialnym.

Z dzielnicą i osiedlem Praga II jest związany od pierwszych dni życia. To lokalny patriota, który działa na rzecz warszawskiej Pragi. Jest pomysłodawcą tężni solankowej na pl. Hallera, inicjatorem kina na elewacji kamienicy przy ul. Ząbkowskiej i specjalnej iluminacji na PGE Narodowym z okazji 360. rocznicy nadania Pradze praw miejskich.

Małe rzeczy wielkiej Pragi

W pracy radnego wspiera mieszkańców, szczególnie jeśli chodzi o bieżące naprawy chodników, dróg czy ławek. Doprowadził do remontu pomnika Józefa Szanajcy, budowy nowych chodników na Golędzinowie i rondzie Starzyńskiego, wymiany latarni przy Dąbrowszczaków i zabezpieczenia przejścia dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej.

Jest też autorem mapy, która przedstawia działania z okresu Powstania Warszawskiego na Pradze. Znalazł też kompromis między mieszkańcami inicjując pierwszy praski bieg uliczny, który odbył się… wieczorem. W 2012 r. doprowadził do zorganizowania pod katedrą św. Floriana pierwszej bożonarodzeniowej żywej szopki, która na stałe wpisała się już w kalendarz działań praskiego urzędu.

W 2020 r. nazwisko radnego pojawi się w Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej (6. edycja) wydanej przez British Publishing House Ltd.