Na prośbę mieszkańców ulic Linneusza i Szanajcy zwróciłem się z prośbą o oznaczenie chodnika pomiędzy budynkami jako drogi pożarowej.

Z informacji od mieszkańców wynika, że karetki nie mają możliwości wjechania na podwórko z powodu zaparkowanych samochodów, które blokują wjazd.

Musiałem zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i swobodny dojazd dla służb.