Brak odpowiedniej infrastruktury, w tym śmietników, nie zwalnia nas z obowiązku dbania o porządek. Dotyczy to nie tylko mieszkańców, lecz także właścicieli budynków. Przykładem była kamienica przy ulicy Wileńskiej 11, z której bramy śmieci wysypywały się na ulicę. Na moją prośbę teren został uprzątnięty, a brama zabezpieczona.