Z mojej inicjatywy na budynku przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowszczaków i Szymanowskiego pojawiła się tablica miejskiego systemu informacji.

Na tablicy w kilku słowach został przedstawiony rys historyczny osiedla Praga II. Treść informacji została konsultowana z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.