Tym pomysłem postanowiłem wskrzesić dawne tradycje, kiedy przez Bożym Narodzeniem przy warszawskich kościołach budowano świąteczne szopki z żywymi inwentarzem.

Dzięki współpracy, którą zainicjowałem, urzędników dzielnicy i władz kościelnych w 2012 roku w reprezentacyjnym miejscu Pragi– pod katedrą św. Floriana– stanęła pierwsza żywa szopka. W kolejnych latach organizacją świątecznej szopki zajął się już Urząd Dzielnicy Praga-Północ, a wydarzeniu towarzyszyły świąteczne imprezy.