Przez lata jako mieszkaniec, aż w końcu radny i przewodniczący komisji sportu, uważałem organizacje gal boksu na Pradze za jedną z najważniejszych lokalnych imprez. Byłem zaangażowany w to wydarzenie, bo wiem, że boks, choć może wydawać się kontrowersyjny, najlepiej służy wychowaniu młodzieży.