Doprowadziłem do remontu chodników przy jednym z budynków przy ulicy Darwina. Zniszczona asfaltowa powierzchnia ustąpiła miejsca nowej.