Doprowadziłem do remontu drogi dojazdowej prowadzącej do budynków przy ulicy Darwina.

Dziurawa nawierzchnia utrudniała zmotoryzowanym mieszkańcom dojazd do posesji. Po deszczu w zagłębieniach drogi zbierała się woda, co z kolei przeszkadzało pieszym. Droga została wyremontowana.