Doprowadziłem do remontu chodnika po wschodniej stronie ronda Stefana Starzyńskiego. Chodnik jest głównym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców osiedla Praga II.

Wiele płyt było pokruszonych lub pękniętych, przez co chodnik stanowił zagrożenie. W czasie deszczu w zagłębieniach zbierała się też woda, która utrudniała poruszanie się pieszych.