Zaangażowałem się w działania, które miały na celu likwidację nielegalnych wysypisk śmieci przy ulicy Golędzinowskiej. Właściciel terenu, na którym są wysypiska, spółka PKP, od lat nie potrafił uporać się z hałdami różnego rodzaju odpadków przemysłowych i komunalnych.

Z mojej inicjatywy Komisja Bezpieczeństwa przygotowała w tej sprawie specjalne stanowisko, w którym zobowiązała spółkę do pilnej interwencji.